På riktigt – sakprosa i skolan

Vattnets mysterier

Allt utgår från vatten. Varför ligger vi i fostervatten? Har kamelen vatten i puckeln? Hur fungerar svett?

Varför skriver jag om vatten? Svaret är enkelt. Utan vatten – inget liv. Inga gräshoppor, inga grässtrån och inga elefanter. Eller människor. Vi är alla beroende av vatten.

Därför spelar vatten en stor roll för allt liv på jorden. Hur det är fördelat. Hur det åker runt i ett kretslopp och att det är rent. Vi tänker kanske inte så ofta på det, men vatten finns överallt runt omkring oss. Från snigelns slem till cement i husbyggen.

Under mitt besök diskuterar jag vattnets betydelse tillsammans med eleverna. Om det finns tillgång till utrustning visar jag gärna ett par korta filmsnuttar som jag har satt samman (ca 1–2 minuter vardera) som underlag.

Temat vatten kommer från dels från min bok Vattnets mysterier med kapitelfrågor som ”Kan vi dricka 100 år gammalt vatten?”, ”Hur kan vatten släcka eld?” och ”Hur mycket dricker en elefant?”. Dels min bok System för vatten och el, där jag går igenom vart vattnet åker när vi spolar i toaletten och hur det kan räcka till när alla duschar samtidigt på morgnarna.

Om det finns tid berättar jag gärna om mitt senaste projekt, en bok om evolution och forskningsområdet biomimik – att härma naturen. Som att få en ny sorts betong på samma sätt som korall eller pärlemo skapas. Här har jag en del intresseväckande bilder att visa som underlag för diskussion.

Mina böcker är alltid faktagranskade av vetenskaplig expertis, i mysterieserien har nio olika experter granskat varje bok. Jag berättar gärna om varför jag arbetar så.

Boken Vattnets Mysterier har också en ”Frågelåda” med nio frågor som eleverna kan få testa att svara på.

Böckerna vänder sig till barn mellan sju och tolv år, men mitt besök kan anpassas till fler årskurser, dock kan ämnet bli lite mindre intressant för de äldsta.

Mer om böckerna:

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789198056716/partner/smakprov/

Om mig och ämnet vatten

Porträttbild av Håkan Borgström

Jag arbetar som författare, vetenskapsjournalist och kommunikatör. Idag är jag anställd på Naturhistoriska riksmuseet.

När jag tidigare arbetade med en lärobok om energi läste jag också igenom kommentarerna till läroplanen. Då fick jag klart för mig vilken oerhört viktigt ämne vatten är. Vatten påverkar allt, människor, växter och djur. Det är tillgången till vatten som styr om länder är rika eller fattiga. Vatten ger energi. Vatten transporterar saker.

Som författare och journalist är jag nyfiken av mig. Jag vill veta hur saker och ting funkar. Om det är krångligt vill jag bena ut allt för att verkligen förstå. Jag ville därför dyka in i ämnet och veta mer. Jag bestämde mig för att skriva en sjunde populärvetenskaplig barnbok, Vattnets Mysterier.

Nu är ju inte mysterieböckerna några läromedel i den bemärkelsen att de ska följa läroplanen eller vara pedagogiska. Själva idén är att de ska väcka nyfikenhet och inspirera till eget tänkande.