Design med vetenskap

Boken Design med vetenskap

Designåret 2005 kom boken Designmedvetenskap ut, där kopplingen mellan forskning och design åskådliggörs med en rad exempel. 

Temaboken är en resa i forskningen och designens värld. Här möts design, både som metod och estetiskt uttryck med forskning inom alla vetenskapsområden.

Inom forskningen är design ett sätt att lösa problem vare sig de finns inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknikvetenskap eller utbildningsvetenskap.

En intressant aspekt är hur designen tillämpas; som utgångspunkt eller som funktion.

Boken Designmedvetenskap, som är utgiven av Vetenskapsrådet, är en antologi där jag bidragit med ett par olika texter under huvudrubriken: Design för morgondagen. Det gäller exempelvis texten ”Istället för klorofyll” om fotosyntesen som alternativ energikälla och ”Det går bra med potatis” om att använda nya material i exempelvis bilkarosser. 

Var hittar jag boken?
Boken kan eventuellt beställas av Vetenskapsrådet. Självklart kan boken också lånas på bibliotek.