Den hemliga koden

Den hemliga koden – aktuell forskning om läsning. Att kunna läsa är ingen självklarhet för alla, ändå bygger hela vårt samhälle på att alla kan just det. Vi blir i Sverige allt sämre på att läsa jämfört med tidigare. Varför? Och hur går det egentligen till när vi lär oss att läsa? 

Den hemliga koden ger forskare inom pedagogik, genetik, språk, logopedi, psykologi och hjärnforskning sina perspektiv på frågor om att läsa. 

Boken skrevs på uppdrag av Vetenskapsrådet och bygger på ett 15-tal intervjuer med allt från logopeder till hjärnforskare. Bakgrunden är förstås att läsförmågan sjunker hos svenska skolbarn. Flera olika undersökningar visar att läsutvecklingen har gått ner sedan 1970-talet. Inom vilket annat område skulle vi acceptera motsvarande utveckling? 

I boken tas läsforskning upp ur olika vetenskapsperspektiv. Varför har en del barn svårt att läsa? Sitter det i generna eller är det miljön i hemmet eller i skolan som påverkar? Vad säger forskarna och vad kan vi göra åt det? Boken kom ut år 2006. 

Var hittar jag den?
Boken kan vara slut i bokhandeln, men du kan antingen söka efter den på antikvariatbokbörsen eller låna den bibliotek.