Kommunikation

Omslaget med fingrar som håller i en elektronisk komponent.

I Sveriges första heltäckande bok om tele- och datasäkerhet gavs konkreta råd om hur man skulle undvika att drabbas. I dramatiserade berättelser gavs exempel på vad som kunde hända. Boken vände sig bli en bredare publik, exempelvis en företagsledning som ville förstå och göra något åt riskerna. 

Tillsammans med Lennart Lindborg, tidigare telesäkerhetschef vid Telia, skrev jag denna bok år 1992. Han hade erfarenheter kring hur man skyddar sin organisation mot avlyssning, hacking etc och jag hade tillgång till information om olika incidenter.

Boken blev uppskattad då den livligt beskrev både risker och motåtgärder.

Baksidestexten:
Telefonsamtal tappas på hemlig information. Dataledningar avlyssnas. Datorer penetreras. Larmledningar saboteras. Telefaxöverföringar buggas. Allt till svindlande belopp för de drabbade. 

Under de senaste decennierna har den internationella ”buggningsbranschen” utvecklats till en miljardindustri. Lika skrämmande är sabotagehoten. Antalet intrång, Skadegörelser och sabotage mot telekopplingar har ökat enormt. Telesäkerhet har plötsligt blivit ett viktigt område som kräver hög prioritet

Säker data- och telekommunikation handlar om pengar. Att spara pengar. Värdet av kunskap och information är oftast tio gånger högre än de materiella tillgångarna .Och informationen hamnar förr eller senare I ett tele- och datasystem. 

Var hittar jag boken?
Boken kan lånas på bibliotek .