Artiklar

En robot som kryper på alla fyra som ett litet barn.
Ur tidningen Forskning & Framsteg. Robotsyskon. Det finns femton prototyper av iCub som nu kan förses med tryckkänslig hud. Bild: Robotcub project

När jag tänker tillbaka på alla texter som jag har skrivit inser jag att det rör sig om spaltmil med bokstäver. Av varierande kvalitet. 

Många av mina texter har berört det vetenskapliga området, även om det också funnits inslag av annat, som intervju med Kerstin Ekman om skogens lugn eller skildring av Nawal El Saadawis syn på kvinnoförtryck i den muslimska världen. 

Men de flesta har handlat om samhällsaspekterpå, och konsekvenser av, den tekniska utvecklingen. Mina 15 minuter av berömmelse fick jag genom ett vänsterkryss i Dagens Nyheter om några hackerssom tagit sig in i datorer med anknytning till försvaret.

Idag skriver jag mest egna texter för olika böcker, men också exempelivs intervjuer, reportage eller faktatexter eller annat kommunikationsmaterialför företaget Capitos räkning. 

Men jag har medverkat i exempelvis tidningen Forskning & Framsteg, eller som här en artikel för Försvarets Forskningsinstitut, FOI, om maktkamp i Afrika.