Tala

Uppdrag att föreläsa

Jag håller föreläsningar vid skolor, bibliotek och seminarier – både som journalist och författare.

Ämnena varierar, från enklare skrivarkurser till rollen som vetenskapsjournalist eller populärvetenskap för barn.

Enklast bokas föreläsningar genom att skicka ett mejl till mig eller genom att höra av sig till Författarcentrum . Hos Författarcentrum finns också prislistor etc.

EXEMPEL PÅ FÖRFATTARBESÖK

Som en del av Malmö stadsbiblioteks projekt Läs! Nytt ljus på faktaboken fick jag äran att träffa en rad femteklassare under ett par dagar i Malmö. Det var barn från Limhamn, Bunkeflo och Rosengårds stadsdelar.

Tanken var att barnen skulle få träffa författare som dessutom är engagerade i ett specifikt ämne och att detta skapar läslust

En annan idé var att förlägga besöken utanför klassrummet, detta kittlar förstås barnens nyfikenhet litet extra. Under mitt tvådagarsbesök skulle jag möta barnen i Hyllinge vattentorn, men på grund av olika omständigheter fick besöket istället ske i Malmö stadsbiblioteks lokaler.

Barn som klappar en robotsäl.

Jag berättade om hur en författare arbetar och vilka knep som finns när man ska skriva. Eftersom en av böckerna som jag presenterade var I robotarnas värld, hade jag tagit med mig en överraskning – en livs levande  sälrobot – Paro – som gjorde stor succé eftersom den kan interagera med den som klappar eller pratar med den.

LÄS! var ett treårigt lässtimulerande projekt för alla Malmöbarn i årskurs två och fem där Stadsbiblioteket och Pedagogiska centralen tillsammans med stadsdelsbiblioteken vidareutvecklat sitt samarbete med grundskolor och skolbibliotek. 

Barnen skrev också en recension av boken på sin egen webbplats  för LÄS-projektet. Där finns även lite fler bilder av evenemanget.