På riktigt – sakprosa i skolan

Bli en härmapa – ta efter naturens smarta uppfinningar!

Boken, Härma naturen! Uppfinningar från evolution, visar hur vi kan efterlikna naturens fantastiska uppfinningar. På så sätt kan vi minska vår klimatbelastning. Det är ingen lärobok men ämnet evolution knyter fint an till Lgr 22 och den lockar dessutom till läsning genom fantasifulla foton! Boken passar alla nyfikna barn mellan 7 och 107 år.

Bild av ett tåg med en fågel i tågets front.

Vad är evolution? Varför är det viktigt att vi tittar och lär av utvecklingen? Vilka vinster kan göras? Vad betyder detta för klimatet, biologisk mångfald och vårt sätt att leva?

Schimpansen äter växtmedicin när de känner sig sjuka. Undersökningar visar att dessa växter skulle kunna användas för behandling av diabetes, malaria och kanske även för cancer. Fågeln Kungsfiskaren har inspirerat till ett bättre snabbtåg. Tyg kan härma fjärilars sätt att få färg – utan giftiga färgmedel. Det finns otaliga exempel på saker vi har eller kan efterlikna naturens uppfinningar.

– Det är egentligen ganska självklart – människan har funnits i cirka 300 000 år. Genom att ta hjälp av naturens fyra miljarder år av utveckling kan vi lösa många av dagens klimatproblem! Låt oss inspireras och bygga hus som termiter bygger sina stackar för att spara energi, skapa nytt klimatsmart material till kläder från svampar eller driva båtar utifrån hur fiskar simmar.

Många konkreta exempel tas upp i boken tillsammans med effektfulla bilder. Ett axplock:

  • Fåglars skelett inspirerar till nya lätta flygplan.
  • Isbjörnens päls kan härmas för att få bättre solceller.
  • Korallens uppbyggnad kan ge miljövänlig betong.
  • Flaskor och behållare med en yta från köttätande växter gör att allt rinner ut – även ketchup!
Omslaget till boken Härma Naturen som bland annat visar ett tåg vars front är ett fågelhuvud.

Provläs boken hos smakprov!

Vad händer under mitt besök?

Oavsett om mitt besök gäller evolution och att härma naturen eller om vatten och dess områden så börjar jag alltid med att visa exempel ur böckerna och för en dialog med eleverna om människan möjligheter, behov, möjligheter och risker.

Vi pratar till exempel om hur allt levande på jorden har ett gemensamt ursprung – bakterier, svampar, växter och djur – är släkt med varandra och har sedan utvecklats genom evolution. Jag vill gärna förklara detta svåra begrepp, med naturligt urval, mutationer och slump. ”Visste du att du är släkt med en svamp?” Exempel på hur vi kan härma naturens smarta uppfinningar. Tyg kan härma fjärilars sätt att få färg – utan giftigt färgmedel. Och att vi redan har byggt hus som termiter bygger sina stackar!

Efter det är det elevernas tur att fundera i 15 minuter och sedan skriva ner eller rita en idé. Sedan redovisar vi och pratar gemensamt om alla idéer och vad som kan komma av dem. Jag ger också exempel på var man kan vända sig med sin idé för att kunna förverkliga den.

Om ämnet vatten!

Varför ligger vi i fostervatten? Har kamelen vatten i puckeln? Hur fungerar svett? 

Varför skriver jag om vatten? Svaret är enkelt. Utan vatten – inget liv. Inga gräshoppor, inga grässtrån och inga elefanter. Eller människor. Vi är alla beroende av vatten, det har en avgörande roll för allt liv på jorden. Hur det är fördelat. Hur det åker runt i ett kretslopp och att det är rent. Vi tänker kanske inte så ofta på det, men vatten finns överallt runt omkring oss. Från snigelns slem till cement i husbyggen.

Under mitt besök diskuterar jag vattnets betydelse tillsammans med eleverna. Om det finns tillgång till utrustning visar jag gärna ett par korta filmsnuttar som jag har satt samman (ca 1–2 minuter vardera) som underlag.

Temat vatten kommer från dels från min bok Vattnets mysterier med kapitelfrågor som ”kan vi dricka 100 år gammalt vatten?”, ”hur kan vatten släcka eld?”. Dels min bok System för vatten och el, där jag går igenom vart vattnet åker när vi spolar i toaletten och hur det kan räcka till när alla duschar samtidigt på morgnarna. 

Om det finns tid berättar jag gärna om mitt senaste projekt, en ännu inte utgiven bok om evolution och forskningsområdet biomimik – att härma naturen. Eller om att skriva om populärvetenskap i allmänhet.

Mina böcker är alltid faktagranskade av vetenskaplig expertis, i mysterieserien har nio olika experter granskat varje bok. Jag berättar gärna om varför jag arbetar så. Boken Vattnets Mysterier har också en ”Frågelåda” med nio frågor som eleverna kan få testa att svara på.

Böckerna vänder sig till barn mellan sju och tolv år, men mitt besök kan anpassas till fler årskurser, även om det kan bli lite mindre intressant för äldre årskurser.

Mer om böckerna om vatten:

Provläs boken hos smakprov!

Läs mer om boken System för vatten och el!

Om mig

Jag har arbetat som vetenskapsjournalist under många år och är just nu anställd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Jag har skrivit ett 15-tal böcker inom olika genrer, framför allt populärvetenskapliga böcker för barn, men även fack- och debattböcker samt en spänningsroman. 

Som författare och journalist är jag nyfiken av mig. Jag vill veta hur saker och ting funkar. Om det är krångligt vill jag bena ut allt för att verkligen förstå. Jag ville därför dyka in i ämnet och veta mer.