På riktigt – sakprosa i skolan

Vattnets mysterier!

Varför ligger vi i fostervatten? Har kamelen vatten i puckeln? Hur fungerar svett? 

Varför skriver jag om vatten? Svaret är enkelt. Utan vatten – inget liv. Inga gräshoppor, inga grässtrån och inga elefanter. Eller människor. Vi är alla beroende av vatten, det har en avgörande roll för allt liv på jorden. Hur det är fördelat. Hur det åker runt i ett kretslopp och att det är rent. Vi tänker kanske inte så ofta på det, men vatten finns överallt runt omkring oss. Från snigelns slem till cement i husbyggen.

Under mitt besök diskuterar jag vattnets betydelse tillsammans med eleverna. Hur vatten är grunden för allt liv på jorden. Hur det är fördelat. Hur det åker runt i ett kretslopp och att det är rent. Vi tänker kanske inte så ofta på det, men vatten finns överallt runt omkring oss. Från snigelns slem, tårvätska i ögon till cement i husbyggen.

Om det finns tillgång till utrustning visar jag gärna ett par korta filmsnuttar som jag har satt samman (ca 1–2 minuter vardera) som underlag.

Temat vatten kommer från dels från min bok Vattnets mysterier 2 med kapitelfrågor som ”kan vi dricka 100 år gammalt vatten?”, ”hur kan vatten släcka eld?”. Dels min bok System för vatten och el, där jag går igenom vart vattnet åker när vi spolar i toaletten och hur det kan räcka till när alla duschar samtidigt på morgnarna. Jag anknyter även gärna till min bok Härma Naturen, där vi kan hämta inspiration till uppfinningar från bland annat liv vatten (läs mer om den nedan).

Mina böcker är alltid faktagranskade av vetenskaplig expertis, i mysterieserien har nio olika experter granskat varje bok. Jag berättar gärna om varför jag arbetar så. Boken Vattnets Mysterier 2 har också en ”Frågelåda” med nio frågor som eleverna kan få testa att svara på.

Böckerna vänder sig till barn mellan sju och tolv år, men mitt besök kan anpassas till fler årskurser, även om det kan bli lite mindre intressant för äldre årskurser.

Mer om boken om vatten:

Provläs boken hos smakprov!

Läs mer om boken System för vatten och el!

Vad händer under mitt besök?

Ämnet vatten är ett tacksamt områden att diskutera, jag börjar med att visa exempel ur böckerna och för en dialog med eleverna om människan möjligheter, behov, möjligheter och risker. Det kan handla om att gissa hur många gånger dyrare vatten på flaska är än vanligt kranvatten, hur mycket vatten på jordklotet som går att dricka eller vad som finns i kamelens puckel. Det brukar också vara roligt att visa vad som händer med det vi spolar ner i toaletten.

Om det finns tid kan det även vara spännande om eleverna får rita det som de tycker bäst om med vatten.

Jag har även med mig ett klassexemplar av mina tidigare böcker, Kroppens Mysterier eller Naturens mysterier som en gåva till klassen.

Bli en härmapa – ta efter naturens smarta uppfinningar!

Boken, Härma naturen! Uppfinningar från evolution, visar hur vi kan efterlikna naturens fantastiska uppfinningar. På så sätt kan vi minska vår klimatbelastning. Det är ingen lärobok men ämnet evolution knyter fint an till Lgr 22 och den lockar dessutom till läsning genom fantasifulla foton! Boken passar alla nyfikna barn mellan 7 och 107 år.

Bild av ett tåg med en fågel i tågets front.

Delar av boken knyter an till vattentemat, till exempel att en bilmodell hämtat sin form från en fisk, att vi kan driva båtar utifrån hur fiskar simmar (genom att göra färg som härmar hajens skinn eller att båtar förses med en delfinstjärt istället för propeller) eller att korallens uppbyggnad kan ge miljövänlig betong.

Omslaget till boken Härma Naturen som bland annat visar ett tåg vars front är ett fågelhuvud.

Provläs boken hos smakprov!

Om mig

Jag har arbetat som vetenskapsjournalist under många år och har varit anställd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Jag har skrivit ett 20-tal böcker inom olika genrer, framför allt populärvetenskapliga böcker för barn, men även fack- och debattböcker samt en spänningsroman. 

Som författare och journalist är jag nyfiken av mig. Jag vill veta hur saker och ting funkar. Om det är krångligt vill jag bena ut allt för att verkligen förstå. Jag ville därför dyka in i ämnet och veta mer.