Konsult

En skärmdump av webbplatsen Capito.se där man ser en brygga som går ut i ett blått vatten.

Jag arbetar också som kommunikationskonsult i mitt företag Capito AB.

Arbetet består främst av projektledning. Det kan vara allt från produktion av nya webbplatser till att utveckla kommunikationsstrategier eller ta fram årsredovisningar. Men självklart består arbetet också av att skriva, granska och hantera texter på olika sätt.

Så här beskriver vi företaget i kortform:

Capito på 30 sekunder
Capito är italienska och betyder jag har förstått eller förstår du?

  • Capito tar fram målgruppsanpassad kommunikation
  • Capito arbetar med idé, strategi och koncept – men också produktion
  • Capito ser till helheten och producerar allt från tidningar till webbplatser
  • Capito grundades år 1998 och har sitt säte i Stockholm