Säkerhet i lokala nät

Boken Säkerhet i lokala datornät är ett tidsdokument. Den kom ut år 1993. Få hade tidigare beskrivit riskerna med öppna datornät. Men självklart har utvecklingen sprungit långt från innehållet i denna bok.

Baksidestext:
Någon vid Försäkringskassan utnyttjar ett lokalt nät verk för bedrägerier. Trots behörighetskontroll. Och trots många andra säkerhetsspärrar. l ett av bokens kapitel beskrivs exakt hur brotten gick till. l andra kapitel redogörs för hur man skyddar sitt nätverk. 

När lokala nätverk installeras blir säkerheten ofta sämre än den var innan. Datorer i nätverk ökar riskerna för att drabbas av datavirus, sabotage eller mänskliga misstag. En diskkrasch blir katastrofal eftersom värdet av datalagrad kunskap och information oftast är tio gånger högre än de materiella till gångarna. 

l denna heltäckande bok om nätverkssäkerhet, framför allt för persondatorer, ges konkreta råd om hur man undviker att drabbas. Boken vänder sig till en bredare publik men har tre målgrupperFöretagsledning, nätansvariga och alla de som använder lokala nätverk. 

Bokens dramatiserade kapitel om intrånget vid Försäkringskassan tryckets upp som särtryck och delades ut till anställda inom Försäkringskassan – för att visa på vilka risker som finns – och hur enkelt man kan avhjälpa dem.

Var hittar jag boken?
Boken är slut i bokhandeln men du kan prova att söka efter den på antikvariatbokbörsen eller låna den på bibliotek.