Energi – möjligheter och dilemman

Boken Energi - möjligheter och dilemman

Energi – möjligheter och dilemman kom ut år 2007, en andra reviderad upplaga gavs ut år 2009.

Energiförsörjning, energianvändning och energiberoende är centrala frågor för vår välfärd och debatteras flitigt både i medierna och inom politiken – samtidigt är det frågor som är svåra att få grepp om. 

Oavsett om vi är unga eller gamla, lekmän eller forskare, politiker eller näringslivsrepresentanter behöver vi samlad och saklig information – utan ideologiska eller mediala vinklingar. Ökad kunskap, saklig debatt och diskussion bidrar till att finna de bästa lösningarna inför framtiden.

På uppdrag av Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl Vetenskapsakademien skrev jag ramberättelsen till boken Energi – möjligheter och dilemman. Sakfrågorna granskades av en expertpanel. Nu har en andra reviderad upplaga av boken utkommit.

Grunden är densamma – en problematiserande, saklig framställning av energiområdet. Problematisering innebär bland annat, att med fakta, resonemang och olika ståndpunkter belysa stora utmaningar och komplexa frågor, som saknar enkla lösningar och svar. Boken används som kurslitteratur  på bland anant KTH.

15-åringar vet för lite om energi.
Ny Teknik 

Den klickbara versionen av Energiboken kan hjälpa dig få svar på det mesta inom energiområdet.
Byggvärlden 

Var hittar jag boken?
Boken kan vara slut i bokhandeln, men du kan antingen beställa den av IVA , söka efter den på antikvariat  eller låna den på bibliotek . Du kan också läsa den direkt  på skärmen.